ONS WERK

Cichorei-fabriek Ceres

Ouddorp

Er wordt al jaren gestudeerd op een mogelijke nieuwe invullingen van deze Cichorei-fabriek, de laatste nog als zodanig beleefbare fabriek die herinnert aan de specifieke, ooit bloeiende regionale bedrijfstak van de cichoreiproductie. Naar het vooralsnog lijkt gaat het lukken om deze voormalige Cichorei-fabriek nieuw leven in te blazen.

Het bijzondere van de Ceres blijkt onder andere uit het feit dat deze opgenomen is in de provinciale Erfgoedlijn Goeree-Overflakkee, als één van de belangrijkste erfgoedelementen. In een ideaal scenario zou het bedrijfsensemble als geheel nieuw leven ingeblazen moeten worden en na restauratie een voor het publiek toegankelijk programma huisvesten in de culturele, horeca en/of toeristisch-recreatieve sfeer. De diverse pogingen daartoe hebben laten zien dat dit, gezien de (zeer) slechte staat van het geheel en daarmee de hoge kosten van herstel, financieel moeilijk is.

De eigenaar van het complex, BPD Ontwikkeling, heeft 2d vastgoed gevraagd een haalbaar programma te bedenken voor deze lastige maar bijzondere locatie.

CREDITS